Blog Post pic

افزودن بخش های هنری جدید

توسط مدیریت | 1400/4/16

تیم ناتاسان از سال 2013 کوشیده است که با کمک هنرمندان جوان در بخش های مختلفی نظیر عکاسی و طراحی، اعتماد مشتریان آنها...


Blog Post pic

ناتاسان: دعوت به همکاری

توسط مدیریت | 1400/4/13

شرکت ناتاسان تصمیم دارد که از فعالان و مدیران بخش هنرهای دیجیتالی در کشور های مختلف دعوت به همکاری کند. بر این اساس ا...


Blog Post pic

تخفیف عکاسی کودک ناتاسان ویژه...

توسط مدیریت | 1400/4/14

عکاسی ناتاسان پس از تعطیلی های دوران کرونا اینبار محدودیت های رزرو عکاسی کودک در فضای باز را برداشته. هرچند شرکت در ا...


Blog Post pic

ناتاسان آماده عضویت!

توسط مدیریت | 1400/3/13

ناتاسان اولین بستر شبکه های اجتماعی است که برای هنرمندان هنر دیجیتال ، به ویژه عکاسان ، نقاشان و توسعه دهند...